رزومه الحاقی باید از فرمت نمونه زیر، پیروی کند. همچنین پس از
تکمیل به ایمیل زیر ارسال شود:

job.ariasun@gmail.com


[contact-form-7 404 "Not Found"]