رزومه الحاقی باید از فرمت نمونه زیر، پیروی کند.

 


فرم ذیل را تکمیل نمایید

مشخصات فردی


جنسیت*

نام*

نام خانوادگی*


تاریخ تولد*

محل تولد*

دین*

وضعیت نظام وظیفه*

وضعیت تاهل*


اطلاعات تماس


ایمیل*

تلفن همراه*

تلفن ثابت*

نشانی*

کد پستی 10 رقمی*


سوابق تحصیلی


آخرین مدرک تحصیلی*

رشته تحصیلی*

دانشگاه*


دوره های آموزشی / مهارتی


مهارت های تخصصی


عنوان مهارت*

سطح مهارت*

شرح مختصر*


عنوان مهارت

سطح مهارت

شرح مختصر


عنوان مهارت

سطح مهارت

شرح مختصر


مهارت کلیدی


عنوان مهارت*

وجه تمایز شما*

شرح مختصر*


زبان خارجه


زبان خارجه

سطح مهارت زبان

توضیحات


زبان خارجه

سطح مهارت زبان

توضیحات


سوابق کار


نام محل کار

مدت فعالیت

شرح مختصر فعالیت

آخرین حقوق و مزایا

علت ترک کار


درخواست همکاری


متقاضی همکاری در*

به عنوان *

حقوق پیشنهادی*


عکس پرسنلی* (JPEG)

رزومه* (PDF)

روش آشنایی با گروه آریاسان*جهت کسب اطلاع بیشتر و یا انتقال پرسش ها و ابهامات می توانید به آدرس ایمیل های زیر مراجعه کنید:

job@ariasun.co

job.ariasun@gmail.com